Tham gia cùng chúng tôi
Hãy Cùng nhau khám phá thêm

Quản Lý Tiếp Thị

Giám Đốc

Quản Lý Tiếp Thị

Giám đốc phát triển kinh doanh

Chiến lược

Điều hành Chiến lược / Quản lý / Giám đốc

Business Expansion

Giám đốc phát triển kinh doanh

Hoạt động ở nước ngoài

Quản lý Vận Hành


Marketing Management

Nhân Viên Viết Nội dung Quảng Cáo Copywriter

Customer Management

Nhân Viên Phát Triển Tiếp Thị

SparkX Studio

Giám đốc Sản Xuất Nội bộ