Xmars nền tảng
Nền tảng tiếp thị thông minh một cửa do chúng tôi tự phát triển, bao gồm các chức năng cốt lõi về đề xuất chiến lược, 
sự am hiểu chuyên sâu khoa học tiếp thị, tự động hóa quản lý chiến dịch, trực quan hóa các phân tích dữ liệu đa kênh. 
Cung cấp cho người bán giải pháp tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả thông qua việc xây dựng vòng khép kín tiếp thị toàn
 kênh dựa trên nền tảng dữ liệu và công nghệ, trao quyền thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bền vững.
Tích hợp nguồn tài nguyên toàn kênh nước ngoài, hỗ trợ cải thiện hiệu quả tăng trưởng của người bán
圆-29-1-29
Việc ra quyết định thực hiện chiến dịch Được hỗ trợ bởi Khoa học dữ liệu Trong suốt Toàn bộ vòng đời Tiếp thị
三角-30
Trao quyền cho người bán để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với hoạt động và tối ưu hóa quảng cáo được hỗ trợ bởi thuật toán học máy và tự động hóa
登录1-28
line-4-33