Xmars
Là nền tảng marketing toàn diện thông minh được SparkX tự phát triển, bao gồm những chức năng cốt lõi như gợi ý chiến lược, phân tích dữ liệu marketing khoa học, tự động hóa quản lý chiến dịch, phân tích dữ liệu đa kênh. Cung cấp cho nhà bán giải pháp marketing hiệu quả bằng cách xây dựng hệ thống marketing toàn kênh được hỗ trợ bởi dữ liệu và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Nền tảng đa kênh toàn diện trên Amazon, quản lý quảng cáo thông minh
资源 100@3600x-100
Tối ưu hóa quảng cáo bằng Xmars AI
搭建

Tạo chiến dịch

Quản lý sản phẩm
Phân bổ ngân sách
Lên kế hoạch truyền thông
Gợi ý ASIN thông qua AI
优化

Tối ưu hóa chiến dịch

Tự động hóa theo luật định sẵn
Theo dõi thứ hạng
Quản lý chéo đa kênh
Xử ký theo cụm

洞察

Thấu hiểu dữ liệu

Phân tích dữ liệu theo thời gian thực
Phân tích bán lẻ
Phân tích sản phẩm
Amazon Marketing Cloud
Amazon Marketing Stream
Công cụ phát triển dựa trên AI
转曲越南AI加持营销,生意增长的锐利武器的副本
Chức năng cốt lõi
智能中心
Trung tâm tình báo
商品中心
Trung tâm sản phẩm
广告管理
Quản lý quảng cáo
数据洞察
Phân tích dữ liệu
AMC
Tự động hóa AMC
工具箱
Công cụ