Tham Gia cùng chúng tôi

Giám đốc phát triển kinh doanh

Trách nhiệm

• Mở rộng các khách hàng xuyên biên giới như Amazon và Shopify dựa trên yêu cầu của các nhà quảng cáo nổi tiếng thế giới, hỗ trợ xây dựng kế hoạch quảng cáo ở nước ngoài và nâng cao vị thế của các thương hiệu ra nước ngoài; Phát triển các khách hàng xuyên biên giới có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử dựa trên các nền tảng như Amazon hoặc Shopify, hỗ trợ thiết kế kế hoạch đầu tư truyền thông ở nước ngoài nhằm xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp của khách hàng 
•  Hoàn thành chỉ tiêu doanh số, duy trì và phát triển công việc kinh doanh hiện tại bằng cách cung cấp các giải pháp hiệu quả ;Đạt được mục tiêu doanh số, duy trì xu hướng tăng trưởng kinh doanh thông qua tăng trưởng hữu cơ và phát triển khách hàng mới 
• Hiểu hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới và đảm bảo nhu cầu của khách hàng được hoàn thành một cách suôn sẻ thông qua lập kế hoạch; Hiểu hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới và đảm bảo nhu cầu của khách hàng được đáp ứng suôn sẻ với dịch vụ của công ty từ việc triển khai theo kế hoạch đến trao đổi hiệu quả với các khách hàng cấp cao

Yêu cầu

• Quen thuộc với ngành thương mại điện tử xuyên biên giới, ưu tiên kinh nghiệm về quảng cáo trên Internet
• Hỗ trợ lập kế hoạch dự án và tích cực tìm kiếm các chiến lược làm hài lòng khách hàng; Hỗ trợ đề xuất phương tiện truyền thông và tích cực tìm kiếm các giải pháp giải quyết các thách thức và vấn đề của khách hàng 
• Chủ động, có tinh thần làm chủ kinh doanh và chịu được áp lực công việc; 
• Có nguồn khách hàng trực tiếp phong phú hoặc khả năng phát triển khách hàng mới mạnh mẽ, phục vụ trong các ngành xuyên biên giới như hậu cần, thương mại điện tử, tài chính, giáo dục, du lịch, v.v., ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trên Facebook và Google ;
Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi Hồ sơ của bạn đến hr@sparkxmarketing.com