Tham Gia cùng chúng tôi

Giám đốc phát triển kinh doanh

Vai trò và trách nhiệm :

KHÁCH HÀNG 
• Chịu trách nhiệm về sự phát triển kinh doanh các thương hiệu thương mại điện tử xuyên biên giới tại địa phương.. Xác định và hiểu nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp dựa trên nhu cầu của khách hàng để tạo thuận lợi cho giao dịch kinh doanh. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng để hợp tác lâu dài.
• Người lãnh đạo và cố vấn khách hàng hàng ngày.
• Phát triển và duy trì các mối quan hệ khách hàng cấp trên,  Trở thành chuyên gia trong ngành/ kinh doanh của khách hàng để cung cấp tư vấn có giá trị.
• Chủ động dẫn dắt nhóm để mang lại công việc hiệu quả và thực thi hoàn hảo, đảm bảo sự hài lòng tích cực của khách hàng.
• Đảm bảo tất cả các nhu cầu báo cáo khách hàng, quản lý ngân sách, ủy quyền và thanh toán được đáp ứng kịp thời một cách chính xác.
• Thúc đẩy khách hàng nắm bắt cơ hội mới để phát triển kinh doanh.
• Sẵn sàng khéo léo kéo dài thời hạn một cách chuyên nghiệp khi cần thiết để quản lý hiệu quả các kỳ vọng của khách hàng, các nguồn lực của công ty.

LNỘI BỘ
• Tham gia vào tất cả các cuộc họp khách hàng, trình bày rõ ràng nhu cầu và mục tiêu của khách hàng với các nhóm Chiến lược, Vận hành và Studio.
• Áp dụng lăng kính khách hàng cho tất cả các lĩnh vực sản phẩm SparkX, đảm bảo các giải pháp được phát triển phù hợp với doanh nghiệp và đáp ứng các KPI đã cam kết.
• Hợp tác với các lãnh đạo chuyên trách để cập nhật thông tin và nắm bắt về những phát triển mới trong nội bộ và bên ngoài.
• Thúc đẩy bằng cách tạo ra một môi trường làm việc nhóm tích cực và hợp tác, quản lý sắp xếp hiệu quả các tình huống khó khăn, hoạt động như một tác nhân để thay đổi khi cần thiết.

Trình độ:

• Bằng cử nhân trở lên
• Chứng minh khả năng phát triển và duy trì các mối quan hệ chuyên nghiệp bền chặt với khách hàng, đồng nghiệp và các đối tác bên ngoài.
• Hơn 3 năm kinh nghiệm trong Tiếp thị và / hoặc Quảng cáo và Truyền thông, ưu tiên ngành thương mại điện tử
• Có khả năng lèo lái dự án từ khi hình thành đến khi hoàn thành, kinh nghiệm quản lý dự án.
• Nền tảng về tư vấn, tiếp thị, quảng cáo hoặc truyền thông tích hợp.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi Hồ sơ của bạn đến hr@sparkxmarketing.com