Tham Gia cùng chúng tôi

Quản lý Vận Hành

Trách nhiệm :

• Chịu trách nhiệm vận hành và thiết lập các nền tảng quảng cáo ở nước ngoài, giúp khách hàng xây dựng, quản lý và khởi chạy tài khoản trên các nền tảng khác nhau ở nước ngoài theo sản phẩm khuyến mại và mục tiêu khuyến mại; Chịu trách nhiệm vận hành và tích hợp các nền tảng quảng cáo ở nước ngoài, giúp khách hàng xây dựng, quản lý và khởi chạy tài khoản trên các nền tảng khác nhau ở nước ngoài theo mục tiêu tiếp thị thương hiệu và sản phẩm; 
•  Chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch , bao gồm kiểm soát ngân sách và chi phí, tối ưu hóa hiệu suất , v.v., đảm bảo đạt được kết quả cuối cùng như kế hoạch cho khách hàng; 
• Chịu trách nhiệm khai thác và phân tích dữ liệu chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo được thiết lập kịp thời thông qua phân tích hiệu suất của lưu lượng truy cập, chiến lược, nhóm đối tượng và nội dung, cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về chiến lược và các cơ hội tiếp thị mới; 
• Trao đối với khách hàng, thu thập và hiểu nhu cầu hàng ngày, giải thích cho khách hàng về hiệu suất chiến dịch và các đề xuất bước tiếp theo về tối ưu hóa; 
•  Hỗ trợ viết quảng cáo và tối ưu hóa các tài liệu và các trang sự kiện; 
•  Hợp tác với đội BD để đưa ra các đề xuất dự án và chốt các giao dịch kinh doanh; 
• Chịu trách nhiệm đào tạo và tạo động lực cho các thành viên trong nhóm

Yêu cầu:

•  Ưu tiên trình độ cử nhân trở lên, chuyên ngành khoa học kỹ thuật hoặc quảng cáo, thành thạo tiếng Anh; 
 •  Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan, nắm rõ kiến thức cơ bản về vận hành quảng cáo lập trình tự động / thương mại điện tử, bao gồm logic kỹ thuật của quảng cáo lập trình tự động / thương mại điện tử, phương thức đấu thầu RTB, kỹ năng tối ưu hóa, v.v ...; 
 •  Kinh nghiệm vận hành trên Amazon, Facebook, Google được ưu tiên; 
 • Chứng minh có Kỹ năng lãnh đạo và có thể làm việc dưới áp lực ; 
 •  Khả năng thực thi hiệu quả, kỹ năng thuyết trình và giao tiếp vững vàng, tinh thần làm việc nhóm; 
 • Nhạy bén với dữ liệu, khả năng phân tích dữ liệu mạnh, thành thạo công thức Excel, PivotTable, v.v.
Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi Hồ sơ của bạn đến hr@sparkxmarketing.com