Tham Gia cùng chúng tôi

Giám Đốc

Vai trò và trách nhiệm :

KHÁCH HÀNG 
•  Hiểu biết về công việc kinh doanh và những thách thức của khách hàng.
• Là người đóng góp Có giá trị trong các cuộc họp khách hàng với khả năng thách thức ý kiến của người khác theo cách đúng đắn.
• Mang đến tư duy đổi mới truyền cảm hứng cho các giải pháp tiên tiến hàng đầu.
• Trang bị kiến thức và chuyên môn cho nhóm khách hàng để tự tin nói về định hướng chiến lược khi được yêu cầu

LNỘI BỘ
• Phối hợp chặt chẽ với đội nhóm làm chiến lược, nhóm vận hành quảng cáo và nhóm tiếp thị để xây dựng thương hiệu SparkX trở thành đối tác tốt nhất cho các khách hàng thương mại điện tử trong nước vươn tầm toàn cầu hóa thương hiệu.
• Làm việc để cải thiện thương hiệu địa phương trên nền tảng DSP và tiếp thị kỹ thuật số toàn cầu, xây dựng danh tiếng như một công ty chuyên nghiệp sáng tạo dẫn đầu thị trường.
• Xác lập chiến lược phát triển khách hàng mới.
• Xác định, phát triển và giám sát việc cung cấp các chiến lược độc đáo và sáng tạo để mang lại kết quả khách hàng mong muốn.
• Thể hiện sự hiểu biết tốt về người tiêu dùng và hành vi của họ.
• Đảm bảo các nhu cầu bổ sung của khách hàng được chuyển thành các cải tiến dịch vụ đã thỏa thuận: xác định, theo đuổi và trong có dịp đóng góp cá nhân vào các cơ hội hợp đồng có ý nghĩa chiến lược

Trình độ:

• Bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương.
• Hơn 8 năm trong vai trò lập kế hoạch tích hợp trong lĩnh vực quảng cáo sáng tạo, đổi mới hoặc ngành truyền thông.
• Khả năng tư duy khác biệt: sáng tạo & thích ứng, kinh doanh;
• Có Hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng và được thúc đẩy bởi mong muốn biết thêm về thế giới / hiểu rõ hơn về động cơ và hành vi của mọi người trong bối cảnh thay đổi.
• Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc.
• Nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người thuyết trình và người thiết kế gói cơ hội kinh doanh.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi Hồ sơ của bạn đến hr@sparkxmarketing.com