Tham Gia cùng chúng tôi

Nhân Viên Phát Triển Tiếp Thị

 Trách nhiệm
•  Chịu trách nhiệm phát triển khách hàng, thiết lập mối quan hệ kinh doanh tốt với khách hàng mục tiêu, tìm hiểu nhu cầu của họ;
•  Khám phá và mở rộng các nguồn lực của khách hàng để đạt được hợp tác kinh doanh thông qua các phương pháp tiếp cận khách hàng có kỹ năng;
•   Hợp tác với nhóm vận hành và nhóm quản lý khách hàng để đảm bảo tiến độ suôn sẻ của các dự án, dẫn dắt giao tiếp đầu cuối với các khách hàng chính và thực hiện các điều chỉnh định hướng đối với chiến lược thực hiện để đảm bảo hiệu suất theo kế hoạch;
•   Chuẩn bị chiến dịch xây dựng thương hiệu dựa trên các đặc điểm của thương hiệu, bao gồm phân tích đối thủ cạnh tranh, chiến lược truyền thông và kế hoạch triển khai phương tiện truyền thông;
•  . Với khả năng lập kế hoạch toàn kênh, kinh nghiệm xây dựng thương hiệu và kỹ năng trình bày ;
•   Tham gia đào tạo từng nền tảng quảng cáo, thu thập nhiều thông tin khác nhau và hiểu rõ các kỹ năng tối ưu hóa của từng nền tảng để đưa chúng vào thực tế;
•  Quen thuộc với các hệ thống quản lý phân phối phương tiện khác nhau và tuân thủ các quy trình kinh doanh của công ty;
•   Thu thập và phân tích thông tin truyền thông liên quan để bắt kịp xu hướng truyền thông ;

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm trên 3 năm làm kế hoạch truyền thông, có đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm việc tốt;
 •  Giỏi khai thác nhu cầu của khách hàng, hợp tác và thúc đẩy tiến độ dự án;
 • Khả năng diễn đạt tốt và trình bày với các công cụ Microsoft Office như PPT và Excel;
 • Với kỹ năng cộng tác tuyệt vời và kỹ năng quản lý thời gian, phát triển kinh doanh và kỹ năng bán hàng mạnh mẽ, chịu hoàn toàn trách nhiệm trong công việc và mạnh mẽ trong thực thi công việc;
 • Quen thuộc với nền tảng Amazon, eBay, Facebook, Google và các nền tảng khác,  ưu tiên có hiểu biết tốt về các nền tảng quảng cáo có lập trình tự động ở nước ngoài ;

Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi Hồ sơ của bạn đến hr@sparkxmarketing.com

Join Us

BD manager

Responsibilities

1. Relying on company resources and combining personal strengths to develop market business such as advertising sales, brand videos, TVC commercials, etc.;
2. Expand business channels in your skilled field, develop client resources, and complete personal monthly and annual sales tasks;
3. Establish good communication channels, and maintain customer relationships to promote in-depth cooperation;
4. Support the communication and implementation of various activities;

Requirements

1. College degree or above; advertising, marketing and relevant majors are preferred;
2. Familiar with advertising sales, rich customer resources is a plus;
3. Able to work under pressure and independent, willing to learn and open to change, collaborative, problem solving skills;
4. Have excellent communication, coordination, organization and development capabilities;
If you are interested, please send your Resume to hr@sparkxmarketing.com